biz hakda

YIGAO hünärmen gurnaýjylar üçin gurallary taýýarlaýar we kafel tekizleýiş gurallaryny, gurluşyk gurallaryny we uly formatly plitkalary howpsuz işlemek, daşamak we kesmek, şeýle hem her dürli keramiki we farfor plitalaryny oturtmak üçin kafel tekizleýiş gurallaryny we gurluşyk guralyny we wakuum sorujy käselerini dizaýn etmäge, öndürmäge we paýlamaga çalyşýar. .YIGAO indi 100-den gowrak täze önüm öndürýär. Size ýokary hilli önümleriň doly toplumyny hödürlemek üçin önümlerimizi bazaryň zerurlyklaryna yzygiderli täzeläp, kämilleşdirýäris.

YG-V-11-2

Effokary täsirli elde göterilýän 21v keramiki kafel goýýan wibrator kafel gurallary sorujy kubok, super adsorbsiýa we sazlanylýan yrgyldy ýygylygy göçme ýeke elli kafel güýç gurallary

YG-02-1600

1600mm / 1800mm kafel el bilen iteklemek pyçagy ýokary takyklyk lazer infragyzyl granit pol bilen elde kafel kesiji gural, ile kesiji maşyn el keramiki kafel kesiji

YG2004

Agyr wezipe iki kubok Wakuum aýna sorujy göteriji, aýna sorujy plitalar goşa alýumin garyndy sorujy kubogy

Habaryňyzy goýuň